Phương pháp đào tạo tại Học viện Cầu Lông Mở CL57PRO TRAINING

 

NHÂN BẰNG CÁCH CHIA!


Chúng tôi cũng áp dụng phương áp Momentum (Tạo Đà) vào huấn luyện cầu lông để giúp cho các học viên mới tập cảm thấy dễ dàng và có động lực tập luyện


Cách chúng tôi là đó là chia những kỹ thuật cầu lông phức tạp thành những bài tập nhỏ - đơn giản mà ai cũng làm được.

 

    

 

Chúng tôi kết hợp thêm phương pháp đặt mục tiêu với số liệu cụ thể cho từng bài tập để học viên càng có động lực để thực hiện. Ví dụ di chuyển bao nhiêu phút, đánh trúng cầu bao nhiêu quả, đánh vào 1 điểm bao nhiêu lần

 

       

      

 

    

Nguồn BWF


Và cứ thế! Sau mỗi buổi tập dần dần học viên đã có thể thực hiện các kỹ thuật cầu lông một cách thành thạo và  chuẩn xác lúc nào không hay!

 

ĐÚC KẾT CÔNG THỨC MOMENTUM (TẠO ĐÀ)


Momentum (tạo đà) = bắt đầu từ hành động nhỏ (dễ làm) => kết quả nhỏ => cảm hứng/ động lực => tiếp tục hành động + duy trì thời gian đủ lâu + tối ưu hóa mỗi ngày => điểm bùng phát (Tipping Point) => thành công


Mọi thứ ban đầu lúc nào cũng sẽ khó khăn. Nhưng hãy bắt đầu hành động rồi bạn sẽ tạo được đà phát triển. Rồi nếu duy trì đủ lâu bạn sẽ đến điểm bùng phát chính mình (Tipping Point)


Công thức trên có thể thể rút ngắn công thức lại như sau


MOMENTUM = HÀNH ĐỘNG NHỎ (DỄ LÀM) + NUÔI DƯỠNG ĐỀU ĐẶN + TỐI ƯU HÓA