Chúng tôi luôn sẵn sàng dịch vụ mang đến giá trị cho khách hàng


 

Tại sao nên chọn chúng tôi?


      GIÁ TRỊ CỐT LÕI

             Thấu hiểu và mang giá trị cho khách hàng

 

     TIN CẬY

             Đặt niềm tin và chất lượng lên hàng đầu 

 

     HIỆU QUẢ

            Cung cấp dịch vụ hiệu quả, chi phí tối ưu


 

 • PHÒNG LAB THỰC NGHIỆM

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho các Sinh viên, Kỹ sư, Trường học
  • Nội dung chương trình thực nghiệm theo Lab Guide
  • Mentor là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline
  • Cung cấp Tài liệu giảng dạy & tài liệu thực hành
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
 • ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho Nhân viên các công ty
  • Thiết kế & Tư vấn chương trình theo yêu cầu doanh nghiệp | @Chi tiết Catalog Chương trình  
  • Giảng viên là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline/Blended
  • Cung cấp Tài liệu giảng dạy & tài liệu thực hành
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
  • Tham khảo Thư viện số miễn phí.
  • Nhận chứng nhận hoàn thành chương trình
  • Hỗ trợ Tea break & các bữa ăn nhẹ
 • ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HÃNG

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho Nhân viên các công ty
  • Nội dung chương trình của Hãng công nghệ  
  • Giảng viên là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline/Blended
  • Cung cấp Tài liệu giảng dạy & tài liệu thực hành
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
  • Tham khảo Thư viện số miễn phí.
  • Thi chứng nhận chương trình của Hãng
  • Hỗ trợ Tea break & các bữa ăn nhẹ
 • DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  Liên hệ/tháng
  Dịch vụ Kế toán dành cho Doanh nghiệp
  • Kế toán trọn gói
  • Dịch vụ khai báo thuế
  • Thành lập, giải thể, đăng ký kinh doanh

  DỊCH VỤ KẾ TOÁN DÀNH CHO CÁ NHÂN

  • Thủ tục hoàn thuế TNCN
  • Thủ tục giải quyết chế độ (ốm đau, thai sản, BHXH 1 lần, ...), BHTN.

   

 • Gói dịch vụ
 • Họ tên *
 • Điện thoại *
 • Email
 • Địa chỉ
 • Nội dung